278 miliárd EUR z eurofondov v reálnej ekonomike EÚ

Dnes bola zverejnená Strategická správa o implementácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2017.

 

Do októbra 2017 bola takmer polovica prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 vyčlenená na konkrétne projekty. Do konca roka 2016 podporu z fondov získalo takmer 793 500 podnikov a bolo vytvorených približne 154 000 nových pracovných miest.

 

Celkom boli do konca roka 2016 vybrané dva milióny projektov financovaných z prostriedkov EÚ, čo je o milión viac ako v predchádzajúcom roku.

 

V správe sa uvádza aj to, že členské štáty čoraz častejšie využívajú možnosti zjednodušenia rámca politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020, najmä online postupy na riadenie fondov („e-súdržnosť“), zjednodušené postupy podávania žiadostí pre podniky (tzv. jednotné kontaktné miesta) a jednoduchšie spôsoby, ako môžu prijímatelia žiadať o úhradu od EÚ. Tieto opatrenia totiž znižujú byrokraciu a zefektívňujú čerpanie.

 

Prostredníctvom finančných nástrojov z EŠIF je podporovaných viac ako 76 000 podnikov cez projekty v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), v hodnote 11,5 miliárd EUR.

 

Slovensku je prostredníctvom 9 operačných programov k dispozícii 15,3 miliárd eur. Čo v programovom období  2014-2020 predstavuje v priemere sumu 2830 eur na osobu z európskeho rozpočtu.

 

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku