Aká bude Európa 2020

Opäť po roku sa pýtame detí Aká bude Európa v nasledujúcom roku. Súťaž je určená deťom materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl. Jej cieľom je navrhnúť vreckový kalendárik Informačného centra Europe Direct Senica na rok 2020.

Propozície súťaže:

 • do súťaže sa môže zapojiť žiak ako jednotlivec i kolektív
 • technika  výtvarných prác je ľubovoľná a formát  min. A4
 • na zadnú stranu práce treba uviesť v nasledujúcom poradí:
  • názov práce
  • meno autora
  • vek autora
  • zodpovedného pedagóga
  • kontakt na pedagóga
  • adresu školy

Všetky informácie prosíme napísať paličkovým písmom a čitateľne. Ďakujeme.

Uzávierka súťaže je 29. november 2019.

Súťažné práce budú slávnostne vyhodnotené v decembri 2019 za prítomnosti poroty i súťažiacich. Pre výhercov sú pripravené hodnotné odmeny. A škola víťaza získa niekoľko originálnych výtlačkov kalendárikov s víťazným motívom a označením školy pre svojich žiakov. O presnom termíne a priebehu vyhodnotenia budeme súťažiacich podrobne informovať prostredníctvom pozvánok.

Každý žiak môže poslať max. jeden návrh na adresu:

Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica

Štefánikova 1408/56

905 25 Senica

 

Sprievodný-list