AKÁ BUDE EURÓPA 2021

Výtvarná súťaž „Aká bude Európa 2021“ je určená deťom materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl. Jej cieľom je navrhnúť vreckový kalendárik Informačného centra Europe Direct Senica 2021.

Propozície súťaže:

 • do súťaže sa môže zapojiť žiak ako jednotlivec i kolektív
 • technika  výtvarných prác je ľubovoľná a formát  min. A4
 • na zadnú stranu práce treba uviesť v nasledujúcom poradí:
  • názov práce
  • meno autora
  • vek autora
  • trieda
  • zodpovedný pedagóg
  • kontakt na pedagóga/alebo školu
  • adresa školy

Všetky informácie prosíme napísať paličkovým písmom a čitateľne. Ďakujeme.

Uzávierka súťaže je 1. december 2020.

Súťažné práce budú slávnostne vyhodnotené v decembri 2020. Pre výhercov sú pripravené hodnotné odmeny. A škola víťaza získa niekoľko originálnych výtlačkov kalendárikov s víťazným motívom a označením školy pre svojich žiakov. O presnom termíne a priebehu vyhodnotenia budeme súťažiacich podrobne informovať prostredníctvom pozvánok.

Každý žiak môže poslať max. jeden návrh na adresu:

Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica

Štefánikova 1408/56

905 25 Senica

Dokumenty na stiahnutie:

Sprievodný list

Vzor menovky na zadnú stranu výtvarnej práce

Plagát Aká bude Európa 2021