Aká bude Európa 2022

V tradičnej výtvarnej súťaži Europe Direct Senica sa každoročne detí pýtame, ako si predstavujú Európu v nasledujúcom roku. Teší nás, že deti nestrácajú vieru a pozitívny prístup a v ich prácach sa často opakuje symbol šťastných ľudí a zvierat, krásnej a čistej prírody a tiež harmónia a dobro. Deti dokonca vo svojich výtvarných dielach vyjadrovali aj svoje emócie a reagovali na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu. Želajú si ako my všetci, aby sa pandémia už skončila a svet sa postupne uzdravil.

„Výtvarnú súťaž hodnotím veľmi pozitívne. Môžem povedať, že úroveň výtvarnej súťaže sa každý rok o určitý stupeň dokonca zlepšuje. Pedagógovia vedú žiakov aj k téme, myšlienke Európy 2022, čo potom porota, aj zohľadňuje. Z techniky najčastejšie prevažuje maľba a o niečo menej kresby. Je tu aj technika koláže a najmä abstrakcia.“, vyjadril sa k súťaži hlavný porotca Štefan Orth.

Porota následne ocenila 20 víťazov súťaže, z ktorých následne vybrala 4 najlepšie práce ako predlohu na vreckové kalendáriky Europe Direct Senica. Medzi hlavných ocenených patrili: kategória materské školy – Agáta Pardubská (MŠ Skalica – Pod Kalváriou), kategória 1. stupeň ZŠ – Lauren Klenová (1. ZŠ Senica), kategória 2. stupeň – Karin Štubendeková (ZŠ Šaštín-Stráže), kategória ZUŠ – Timotej Michalec (ZUŠ Stará Turá).