Aká bude Európa 2023 – vernisáž

Každoročne vyhlasujeme výtvarnú súťaž „Aká bude Európa v nasledujúcom roku“. Táto súťaž nám otvára možnosť nazrieť do prianí a želaní mladých umelcov ich predstavivosti a fantázii. Cieľom súťaže je navrhnúť vreckový kalendárik pre Europe Direct Senica, ktorý má veľkú obľúbenosť už niekoľko rokov. Výtvarné práce sa hodnotili v štyroch kategóriách – materské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a kategória ZUŠ. 
Medzi výtvarnými prácami prevladal motív radosti, šťastia, priateľstva. Hlavným porotcom výtvarnej súťaže Aká bude Európa 2023 bol výtvarník a pedagóg Štefan Orth. Spolu sa do súťaže zapojilo cez 16 škôl z celého Slovenska.
Ocenení študenti – kategória materské školy: Magdaléna Mária Matúšová (víťazný návrh na kalendárik), Grétka Krajčovičová, Stella Klingová; kategória 1. stupeň základných škôl: Emka Gembešová (víťazný návrh na kalendárik), Jakub Toman, Patrícia Kizeková; kategória 2. stupeň základných škôl: Karin Kovačíková (víťazný návrh na kalendárik), Ema Mišovie, Martin Ambruš; kategória ZUŠ: Hana Čagalová (víťazný návrh na kalendárik), Matej Líška, Adela Naďová, Vladimíra Mareková, Ema Klačková, Katarína Hašková, Nina Križanová.
Výstavu si budete môcť pozrieť v priestoroch Europe Direct Senica do 31. Marca 2023.