Aktivity dobrovoľníkov

Deviaty ročník Senického týždňa dobrovoľníctva je úspešne za nami.  V týždni od 16. do 21. septembra asi 80 dobrovoľníkov absolvovalo celkovo 10 aktivít. Už v pondelok dobrovoľníci odmeňovali rannou kávou a koláčikmi všetkých cyklistov a chodcov. Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility tým upozornili na stále sa zvyšujúci nárast áut a potrebu väčšej ohľaduplnosti k nášmu životnému prostrediu. Poobede dobrovoľníci navštívili klientov Zariadenia sociálnych služieb, n.o. v Senici a pripravili pre nich krátky koncert. Okrem toho pre seniorov napiekli koláčiky a tí im zasa radi porozprávali niečo zo svojho života. „Ďakujeme krásne za takéto prekvapenie. Vďaka vám máme novú energiu a radosť zo života,“ týmito peknými slovami sa vyjadrila o podujatí jedna klientka.

Dobrovoľníci počas celého týždňa zbierali odpadky a čistili naše mesto na viacerých miestach v spolupráci s Technickými službami Senica, a.s., ktoré poskytli vrecia na odpad a rukavice. Dobrovoľníci navštívili psí útulok v Senici a vyčistili sklad. Zbierali odpadky na cyklotrase, v Čerešňovej aleji, v okolí kruhového objazdu i v mestskej časti Dolné Suroviny. Našli si čas a spravili poriadok aj pred Domom sociálnych služieb pre dospelých a zariadení pre seniorov v Senici. Za celý týždeň dobrovoľníci vyzbierali viac ako 30 vriec odpadu.

Pre naše krajšie mesto dobrovoľníci natierali plot pri Gymnáziu L. Novomeského v Senici. Na ihrisku Luxor na sídlisku Sotina natierali drevené preliezačky pre deti. V duchu ekológie a ochrany životného prostredia sa nieslo tiež podujatie Dobrovoľníci deťom. Tu sa deti dozvedeli ako triedime odpad, naučili sa niečo o zvieratách okolo nás. Dobrovoľníci zo Študentského parlamentu Senica vyrobili a namaľovali tiež špeciálne domčeky pre hmyz, ktoré boli umiestnené do všetkých škôlok v meste Senica.

Do Európskeho týždňa mobility sa mesto zapojilo aj s MHD pre cestujúcich v jeden deň zdarma. Celý týždeň jazdil špeciálny Fotobus, ktorý bol vyzdobený fotografiami zo Slovenska, keďže tento rok oslavujeme 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Za jednu z najvýznamnejších pamiatok v okolí nášho mesta je považovaný Škodáčkov mlyn v časti Čáčov. Aj tento rok pomáhali dobrovoľníci pri upratovaní a natieraní dreva ochrannými prostriedkami. Posledným podujatím celého týždňa bola prezentácia Európskeho týždňa mobility na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska. Špeciálne sa organizátori chcú poďakovať za aktivity dobrovoľníkom zo Senica 2.0, Domky, Študentského parlamentu Senica, Slovenského zväzu turistov Senica, Spojenej školy Senica, Gymnázia L. Novomeského Senica, Obchodnej akadémie Senica, Súkromnej strednej odbornej školy podnikania Senica. Poďakovanie patrí aj partnerom dopravnej spoločnosti Arriva, COOP Jednote Senica, Technickým službám Senica, Centru voľného času Senica, Luxor, n. o., ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha.