Bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Bezpečná a účinná vakcína je našou najlepšou šancou, ako koronavírus poraziť a vrátiť sa späť do normálneho života.

Európska komisia neúnavne pracuje na tom, aby zabezpečila dávky potenciálnych vakcín pre všetkých. Tiež úzko spolupracuje s farmaceutickými spoločnosťami a Európskou agentúrou pre lieky s cieľom zabezpečiť, aby bola čím skôr k dispozícii bezpečná a účinná vakcína. Ako v prípade každej vakcíny, musí aj táto pred uvedením na trh prejsť prísnym vedeckým posúdením.

Ako fungujú očkovacie látky?

Očkovanie pomáha imunitnému systému pri prekonávaní bežného ochorenia, ktorému môže byť človek vystavený. Očkovanie v prevažnej väčšine prípadov zabráni tomu, aby ľudia na danú chorobu ochoreli.

V niektorých prípadoch môže síce človek aj po očkovaní ochorieť, ale príznaky má miernejšie a rýchlejšie sa zotaví.

Lepšia ochrana pre všetkýchKeď je človek očkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. Na vytvorenie tejto kolektívnej imunity je potrebný vysoký počet vykonaných očkovaní. Keď je zaočkovaný vysoký počet ľudí, reťazce infekcií sa prerušia.

Viac informácií na stránke – https://ec.europa.eu/…/safe-covid-19-vaccines-europeans_sk