Burza informácií a prezentácia stredných škôl

Burza informácií a prezentácia stredných škôl, sa konala v Senici 10. 11. 2017. Zámerom podujatia bolo aktívne osloviť študentov a mládež, informovať ich o trhu práce a nasmerovať ich pri výbere svojej budúcej strednej školy, prípadne nájsť si svoje budúce povolanie.
Organizátorom Burzy informácií bol už tradične Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica a zúčastnilo sa na ňom 15 základných škôl, 25 stredných škôl a 19 firiem, ktoré prezentovali svoju činnosť.
Spoluúčasť tejto udalosti využilo aj Europe Direct Senica, ktoré poskytlo študentom cenné rady a možnosti, ktoré môžu využiť v rámci Európskej únie či už v oblasti práce, vzdelávania alebo získavania informácií.