Category: Aktuality z EÚ plocha

Nové pravidlá na ochranu obchodu

Dnes vstupuje do platnosti nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu, ktorá mení reakcie EÚ na  dumpingový a subvencovaný dovoz z krajín s výraznými...

Lepšie pravidlá pre investičné spoločnosti

Európske kapitálové trhy začnú vďaka prepracovaným pravidlám platiacim pre investičné spoločnosti fungovať efektívnejšie a dohľad nad nimi bude lepší....

Bezpečné výrobky na jednotnom trhu EÚ

Malým a stredným podnikom sa uľahčí predaj výrobkov v Európe. Je to cieľ dvoch nových legislatívnych návrhov, ktoré dnes predstavila Európska komisia....

Štandardný Eurobarometer – jeseň 2017: Budúcnosť Európy

Dnes bol zverejnený najnovší prieskum Eurobarometer, v ktorom občania EÚ zhodnotili stav hospodárstva, vyjadrili svoj postoj k EÚ a k spoločnej mene Euro....

Junior internet

AMAVET otvoril registráciu na 13. ročník súťaže Junior internet, určenej žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené...

Únia kapitálových trhov: ako uľahčiť prístup MSP na kapitálové trhy

Komisia dnes (18.12.) začína verejnú konzultáciu o tom, ako uľahčiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup na verejné trhy.  Financovanie MSP...

Ako zlepšiť výber DPH a dane z príjmov právnických osôb

Európska komisia dnes uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, ktoré sa týkajú ich spolupráce s cieľom lepšieho výberu DPH a dane z príjmov...

Komisia schválila dve nové chránené označenia pôvodu – pre slovenské a francúzske vína

Európska komisia dnes (15.12.) schválila žiadosť o zápis dvoch názvov vín do registra Chránených označení pôvodu (CHOP),pre slovenský „Skalický Rubín“...

Ste kompatibilní s Galileom?

Včera boli na obežnú dráhu vypustené ďalšie štyri satelity navigačného systému Galileo, čím sa súčasná konštelácia rozrástla na 22 satelitov. Galileo...

Glyfozát: reakcia Komisie na európsku iniciatívu občanov

Európska komisia v reakcii na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ odpovedá...