Cena Karola Veľkého pre mládež

Máte 16-30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte príspevok na ďalšie rozvíjanie vašich aktivít.

Od roku 2008 sa o túto cenu uchádzalo už viac než 4250 projektov.

Online formulár na prihlasovanie projektov pre rok 2022 je možné vyplniť do 13. februára 2022 (23:59).

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, budú vybraní 3 víťazi, ktorí dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Ak to podmienky dovolia, slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 24. mája 2022 v nemeckom meste Aachen, kde budú pozvaní zástupcovia všetkých 27 projektov, ktoré sa dostali do finále.

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež môžete prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
  • pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
  • slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
  • poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

Podrobné pravidlá súťaže nájdete na stránke Ceny Karola Veľkého pre mládež.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať youth@ep.europa.eu

Víťazi za rok 2021

Prvú cenu tento rok získal český projekt Fakescape. Ide o hru, ktorá má mladých ľudí naučiť, ako sa šíria falošné správy, ako ich rozpoznať a vycibriť si kritické myslenie.

 

Zdroj: Európsky parlament – Kancelária na Slovensku