Challenge day – štvrtý ročník

V Senici sa opäť športovalo. Už štvrtý ročník Challenge day sa uskutočnil utorok 27. júna 2017. Tento športový sviatok už má v našom meste tradíciu.
Pred 19 rokmi si Senica naposledy v rámci Challenge day zmerala sily s iným mestom. To bolo hlavným cieľom tohto vyzývacieho dňa. Po obnovení tohto podujatia sme sa rozhodli pokračovať vo výzve. Tento raz to však nie je medzi mestami, ale medzi našimi základnými školami. Všetci žiaci absolvovali určité stanovištia. V niektorých merateľných prijali výzvu a pobili sa o prvenstvo v skoku z miesta a v skákaní cez švihadlo.

Najviac prekvapila svojim skokom z miesta Rebecca Döme z 1. ZŠ, ktorá skočila až 296 centimetrov. Cez švihadlo vedel najlepšie skákať Pavol Škodáček z 1. ZŠ. Za minútu skočil 160 x. Z prvého stupňa bol najlepší Ondrej Svoboda s 138 skokmi tiež z 1. ZŠ. Aj 2. ZŠ má svojho víťaza medzi školami a to Adela Bobeková, ktorá zvíťazila v skoku z miesta, skokom dlhým 196 cm.

Na všetkých stanovištiach pomáhali dobrovoľníci zo stredných škôl. Iba ich zásluhou, všetko prebehlo v poriadku. Ich odmenou za pomoc bolo popoludnie Netradičných športov, ako zorbing futbal, kin-ball, kan jam, spikeball, indiaca, ringo, OgoSport, lakros. Pripravený bol aj turnaj v plážovom volejbale, ktorého sa zúčastnilo 11 tímov z radov dobrovolníkov. Týmto chcem všetkým dobrovoľníkom poďakovať. Je nezvyčajné aké množstvo dobrovoľníkov sa zapája do podujatí, ktoré sa v meste konajú. Dúfajme, že ich bude čím ďalej tým viacej.

Aj tento rok Challenge day podporilo viacero sponzorov a partnerov ako firmy GH Studio, Kikoprint, Coop Jednota Senica, Mestský podnik služieb, RSMS, Tvojafirma.sk. Ďaľšími partnermi podujatia sa stali všetky základné školy v meste, Luxor n. o., CVČ Stonožka, Študentský parlament, Domka, Gooal Academy Senica, Holy Gym, FitnessPower OC Branč, Jumping Senica, Kus plastu, Tenisový klub Senica. Mediálnymi partnermi boli Záhorí.sk, Senica+, TV Sen, MY Záhorie, Záhorák