Európska komisia predstavila nový program na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách

Na jeho financovanie Európska únia tento rok vyčlenila sumu 250 miliónov eur, z toho Slovensko na program dostane vyše 3,2 miliónov eur. Cieľom programu je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí pomocou distribúcie ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny. Deťom v školách sa v rámci neho bude prioritne podávať čerstvé ovocie, zelenina a konzumné mlieko. Distribuovať sa môžu takisto spracované výrobky, ako sú polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Nepovoľuje sa žiadny pridaný cukor, soľ a tuk okrem prípadu, že vnútroštátne zdravotnícke orgány ich povolia v obmedzenom množstve. Členské štáty samy rozhodujú o konkrétnej podobe programu, teda napríklad o tom, aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť. Okrem toho majú možnosť doplniť pomoc EÚ na financovanie programu o vnútroštátnu pomoc. Pri výbere výrobkov sa zohľadňujú zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť, pričom prednosť sa dáva výrobkom z EÚ. Členské štáty môžu podporovať nákup miestnych alebo regionálnych výrobkov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky. Z už spomínaných 250 miliónov eur, ktoré EÚ vyčlenila na financovanie tohto programu v školskom roku 2017/2018, bude približne 150 miliónov eur vyčlenených na ovocie a zeleninu a 100 miliónov eur na mlieko. 

V súčasnosti sa na bývalom programe na podporu konzumácie ovocia a zeleniny zúčastňuje 24 členských štátov a na bývalom programe na podporu konzumácie mlieka 28 členských štátov. V minulom roku malo z programu na podporu konzumácie mlieka prínos približne 20 miliónov detí a z programu na podporu konzumácie ovocia a zeleniny okolo 11,7 milióna detí.

school_scheme_sk

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku