Európa pre občana

Vo štvrtok 25. januára 2018 sa uskutočnil v informačnom centre Europe Direct Senica infoseminár k programu Európa pre občanov. Slovenská republika sa zapojila do programu Európa pre občanov v roku 2004 vstupom do Európskej únie. V rámci program Európa pre občanov sa mohol každý kto mal záujem dozvedieť opatreniam marcovej uzávierky 2018: Európska pamäť, Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti. Miestne a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.