Európska dobrovoľnícka služba – skvelá alternatíva najmä pre absolventov

Počuli ste už o Európskej dobrovoľníckej službe? Že nie??? Ak Vám týždeň na mládežníckej výmene či tréningu nestačí, prinášame už aj ponuku vycestovať na Európsku dobrovoľnícku službu, ktorá trvá  1 – 12 mesiacov a je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí ako získať nové skúsenosti, vedomosti, zlepšiť sa v angličtine, naučiť sa jazyk hostiteľskej krajiny, spoznať novú krajinu a jej kultúru, získať nových priateľov a ešte k tomu byť aj prospešní miestnej komunite…!

Čo? Kde? Pre koho? Za koľko?

Dobrovoľníkom sa môžete stať v jednej z týchto organizácií, ktoré sú akreditované Európskou úniou ako “hostiteľské” – http://europa.eu/youth/evs_database v celej Európe ale výnimočne i mimo nej.

Aktivity a úlohy ktoré dobrovoľník vykonáva sú rôzne – od organizácie kultúrnych, športových a outdoorových aktivít, či aktivít na ochranu životného prostredia, cez starostlivosť o deti, zvieratá, či postihnutých, učenie cudzieho jazyka či rôzne aktivity zamerané na média, marketing, grafiku či participáciu. Každý projekt sa líši a závisí od zamerania hostiteľskej organizácie a dohody medzi ňou a dobrovoľníkom.

Európskej dobrovoľníckej služby sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 17 – 30 rokov bez špeciálnych požiadaviek, akurát tak so základmi angličtiny a byť motivovaný k novým zážitkom a zlepšeniu seba i okolia. Dobrovoľník neplatí žiadne poplatky. Z grantu EÚ sú dobrovoľníkovi hradené ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, jazykový kurz a príspevok na cestovné náklady v závislosti od vzdialenosti, ktorý zvyčajne pokryje celé cestovné náklady.

 

Článok uverejnil a jeho pokračovanie nájdete na portály  www.adelslovakia.org