Európska rada pre inovácie: viac ako 1,5 miliardy eur na prelomové technológie

Komisia prijala pracovný program Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2023. V roku 2023 otvára pre vedcov a inovátorov možnosti financovania v hodnote 1,6 miliardy eur, ktoré im umožnia rozšíriť prelomové technológie a vytvoriť nové trhy. Viac ako pol miliardy eur je vyčlenených na technológie novej generácie v oblastiach, ktoré majú pre Európu strategický význam a medzi ktoré patria uskladňovanie energie, kvantové technológie, polovodiče a potravinová bezpečnosť. Nové finančné prostriedky na rok 2023 posilňujú čoraz väčšie výsledky EIC v oblasti podpory technológií a startupov s veľkým vplyvom. Tohtoročný pracovný program zahŕňa niekoľko noviniek a pilotných akcií na podporu nového európskeho inovačného programu.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku