Európske hlavné mesto inovácií 2020

Dvanásť miest z deviatich krajín Európy je v záverečnej fáze súťaže o Európske hlavné mesto inovácií 2020 (European Capital of Innovation 2020). Cena, ktorú financuje výskumný a inovačný program EÚ Horizont 2020, oceňuje európske mestá, ktoré vyvíjajú živé inovačné ekosystémy s cieľom riešiť verejné výzvy a zlepšiť životy ľudí.

Finalisti tohtoročnej edície súťaže:
Cluj-Napoca (Rumunsko)
Espoo (Fínsko)
Ghent (Belgicko)
Groningen (Holandsko)
Helsingborg (Švédsko)
Leeuwarden (Holandsko)
Leuven (Belgicko)
Linz (Rakúsko)
Milano (Taliansko)
Reykjavik (Island)
Valencia (Španielsko)
Vienna (Rakúsko)

Víťazné mesto získa titul Európske hlavné mesto inovácií 2020, ako aj 1 000 000 EUR na podporu svojich inovačných aktivít a zvýšenie svojej kapacity na prepojenie jednotlivcov, verejného sektora, akademickej obce a podnikov s cieľom priniesť spoločenské výhody pre svoje komunity. Päť finalistov získa cenu 100 000 EUR.

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Inovácie sú pre mestá kľúčové na zabezpečenie trvalo udržateľného oživenia po náročných časoch. Keď sa mestá starajú o inovačné ekosystémy, aby sa aktéri a občania v oblasti inovácií stretli a spolupracovali, podporia ich rozvoj a odolnosť. Šieste vydanie ceny European Capital of Innovation Award bude predstavovať ďalšiu silnú súťaž a predstaví najlepšie inovatívne postupy, ktoré posunú európske mestá vpred.“

Európska komisia vyhlási víťaza súťaže Európske hlavné mesto inovácií 2020 na Európskych dňoch výskumu a inovácií (European Research and Innovation Days), ktoré sa uskutočnia 22. – 24. septembra 2020.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku