Európske hlavné mesto kultúry 2026 bude na Slovensku

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske.

Titul Európske hlavné mesto kultúry je vždy na jeden rok udeľovaný Európskou úniou jednému či viacerým mestám, ktoré majú po celý rok možnosť predstaviť Európe svoj kultúrny život a jeho rozvoj. Pôvodne boli tieto mestá volené na základe kultúrnej histórie, nová štúdia z roku 2004 považuje udelenie titulu skôr ako podnet ku kultúrnemu rozvoju a zmenám v danom meste.

Chronológia nositeľov titulu – Európske hlavné mestá kultúry:
2005 : Cork (Írsko)
2006 : Patras (Grécko)
2007 : Luxembourg (Luxemursko), Sibiu (Rumúnsko)
2008 : Liverpool (Veľká Británia), Stavanger (Nórsko)
2009 : Vilnius (Litva), Linz (Rakúsko)
2010 : Pécs (Maďarksko), Essen (Nemecko), Istanbul (Turecko)
2011 : Tallin (Estónsko), Turku (Fínsko)
2012 : Maribor (Slovinsko), Guimaraes (Portugalsko)
2013 : Košice (Slovensko), Marseille-Provence (Francúzsko)
2014 : Umea (Švédsko), Riga (Lotyšsko)
2015 : Plzeň (Česko), Mons (Belgicko)
2016 : San Sebastian (Španielsko), Wroclav (Poľsko)
2017 : Dánsko, Cyprus
2018 : Holandsko, Malta
2019 : Taliansko, Bulharsko
2020: Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko)

Foto: Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice