Európsky rok kultúrneho dedičstva

Rok 2018 bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva. V tomto roku budete mať príležitosť zúčastniť sa na jedinečných podujatiach na oslavu bohatého a rozmanitého dedičstva Európy!

Kultúrne dedičstvo Európy je všade okolo nás: v našich mestách, prírode a archeologických lokalitách. Nenachádzame ho len v literatúre, umení či predmetoch, ale aj v remeselných zručnostiach, príbehoch, gastronómii, hudobnej tvorbe a vo filme. Kultúrne dedičstvo nás vo svojej rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz lepší prístup než kedykoľvek predtým.

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy, a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku