STD – Európsky týždeň mobility

Pozrite sa akú úžasnú atmosféru sme mali na podujatí Ranná káva. ☕️☕️☕️😉 Rozdali sme viac ako 60 kávičiek a koláčikov + veľa dobrej nálady. ☺️
Veľká vďaka patrí tiež našim dobrovoľníkom, ktorí tu s nami boli už od 6:00 hod. ☺️👍
#europskytyzdenmobility

#senickytyzdendobrovolnictva