Fotosúťaž EUROOBČAN

Už 11. ročník našej fotosúťaže sa tématicky zameriava na ľúdí, konkrétne EUROOBČANOV. Posledných pár ročníkov sme sa objavovali krásy prírody. Preto sme sa rozhodli vybrať tému plnú emócií, ktoré dokážu na fotografie priniesť len ľudia.
Tento rok sme oslávili 15. výročie vstupu Slovenska do EÚ. Je to veľký milník v histórii Slovenska. Za tieto roky sa pocit euroobčianstva posilňuje. Cieľom súťaže je tento pocit utvrdiť a prostredníctvom súťažných fotografií ukázať, že občianstvo nie je len pojem, ale konkrétny status, ktorému prislúchajú určité práva.

Propozície
Prihláška