Fotosúťaž – Cestou necestou

EUROPE DIRECT Senica vyhlasuje fotosúťaž na tému „Cestou necestou“.

Ak máte peknú fotografiu z vašich ciest môžete sa tak zapojiť do súťaže o novú  GoPro HERO 9 black.

Fotosúťaž je vyhlásená pri príležitosti Európskeho roka železníc. Táto iniciatíva Európskej komisie vyzdvihuje výhody železničnej dopravy ako udržateľného, inteligentného a bezpečného spôsobu dopravy. Železnice sa v roku 2021 stanú stredobodom pozornosti po celej Európe s cieľom podporiť využívanie železničnej dopravy občanmi aj podnikmi a zámerom je i prispieť k dosiahnutiu dôležitého cieľa európskej zelenej dohody – klimatickej neutrality Európy do roku 2050. 

V tomto ročníku fotosúťaže nám nemusíte posielať vytlačené fotografie. Registrácia do fotosúťaže a nahrávanie fotografií prebieha iba elektronicky na tomto odkaze.

Nový termín uzávierky registrácie je do 31. 10. 2021.

Štatút súťaže.