Ideme na dovolenku (výtvarná súťaž)

Pri príležitosti výročia programu ERASMUS vyhlasujeme výtvarnú súťaž na tému „Ideme na dovolenku“.
Súťaž je určená deťom materských škôl a žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl. Cieľom súťaže je ukázať ako si deti predstavujú svoju dovolenku, alebo v akej krajine už boli a čo všetko v nej videli, či zažili. 
 

Propozície súťaže

  • do súťaže môžu byť zapojení jednotlivci i skupiny žiakov
  • formát a technika  výtvarných prác je ľubovoľná
  • na zadnú stranu práce treba uviesť názov práce, meno autora, ročník, adresu školy a zodpovedného pedagóga spolu s jeho e-mailom

 

Uzávierka súťaže je 2. júna 2017. Súťažné práce posielajte /príp. doručte osobne/ na adresu Informačného centra Europe Direct Senica. 

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT SENICA
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica

ideme-na-dovolenku