Infosemináre Európa pre občana

Pozývame Vás na Infoseminár k programu Európa pre občanov, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 25. januára 2018 od 10:00 do 14:30 na druhom poschodí mestského úradu v Senici (Klubovňa poslancov).

V rámci program Európa pre občanov môžu miestne a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

INFOSEMINÁR ROZOBERIE:
– novú príručku pre pisateľa projektu do programu Európa pre občanov platnú pre rok 2018,
– nové prioritné témy pre rok 2018
– venovať sa bude všetkým opatreniam marcovej uzávierky 2018: Európska pamäť, Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti.

PROGRAMOM BUDÚ SPREVÁDZAŤ:
Želmíra Gerová a Iveta Svetlíková z Európskeho kontaktného bodu Slovensko

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:
samospráva, vyššie územné celky a regionálne združenia, asociácie, občianske združenia a neziskové organizácie, univerzity, záujmové združenia a príspevkové organizácie

REGISTRÁCIA NA:
https://europapreobcanov.us10.list-manage.com/subscribe?u=31bf931f158894b2612a4def4&id=3ec5b56e5b
Ak sa chcete zúčastniť, svoju účasť potvrďte najneskôr jeden pracovný deň pred vybratým podujatím a to vyplnením registračného formulára.
Semináru je možné zúčastniť sa aj bez registrácie. V prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.

VSTUPNÉ: zdarma

V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk

PRÍKLAD ČO PONÚKA PROGRAM EURÓPA PRE OBČANOV:
Medzi podporenými projektmi v prvom kole v opatrení Družobné mestá (marcová uzávierka 2017) sa nachádzalo aj 25 slovenských projektov. Slovensko sa tak radí na prvé miesto (26,8%), čo do počtu podporených projektov. Na Slovensko poputovala vďaka tomuto opatreniu celkovo 587,000 €. V septembrovej uzávierke bolo v tomto opatrení podporených 13 slovenských projektov v celkovej výške 306,000 €.