Iniciatíva – “DiscoverEU”

Máš 18 rokov a si občanom Európskej únie? Priprav sa spoznávať Európu!

 

Čo je to iniciatíva DiscoverEU?

DiscoverEU je iniciatívou Európskej únie, ktorá ti ponúka príležitosť cestovať po Európe a učiť sa pomocou zážitkov. Vďaka cestovaniu prevažne vlakom (existujú výnimky, aby sa mohli zapojiť aj mladí, ktorí žijú na ostrovoch alebo v odľahlých oblastiach) budeš môcť objavovať úchvatnú prírodu a rozmanitú krásu miest a obcí Európy. Mladí ľudia sa môžu prihlásiť počas dvoch kôl podávania prihlášok, ktoré sa konajú každý rok. Úspešným uchádzačom sa udelí cestovný poukaz.

Ak si 18-ročným občanom Európskej únie, DiscoverEU ti ponúka príležitosť zažiť cestovateľské skúsenosti, ktoré ti umožnia využívať slobodu pohybu v Európskej únii, objavovať pritom rozmanitosť Európy, dozvedať sa o európskom kultúrnom dedičstve a histórii a spoznávať ľudí na celom kontinente. Vďaka DiscoverEU budeš môcť navyše rozvíjať životné zručnosti, ktoré ako mladý človek zúročíš v budúcnosti, ako je nezávislosť, sebadôvera a otvorenosť voči iným kultúram.

Kedy bude ďalšie kolo?

Od prvého kola podávania prihlášok v júni 2018 bol cestovný poukaz udelený už takmer 50 000 mladým ľuďom. Ďalšie kolo sa bude konať od štvrtka 7. novembra 2019 od 12.00 hod. (SEČ) do štvrtka 28. novembra 2019 do 12.00 hod (SEČ). V prvý deň súťaže sa na tejto stránke objaví tlačidlo „Prihlásiť sa“.

Aby si sa mohol prihlásiť, musíš spĺňať tieto podmienky:

  • byť narodený v období od 1. januára 2001 (vrátane) do 31. decembra 2001 (vrátane),
  • mať štátnu príslušnosť krajiny, ktorá je v čase rozhodnutia o udelení cestovných poukazov jedným z členských štátov Európskej únie,
  • zadať správne čísla preukazu totožnosti alebo pasu v online prihláške.

Potom sa budeš musieť zúčastniť na kvíze (pokiaľ nie si prihlásený ako člen skupiny).

Ak budeš vybraný, môžeš cestovať najmenej 1 deň a najviac 30 dní v období od 1. apríla do 31. októbra 2020.

 

Viac informácií tu.