Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Prevádzkovateľom tohto informačného centra je mesto Senica, ktoré uspelo v projektovej výzve, ktorú vyhlásila Európska komisia.   
Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica je tu pre vás občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou.

Ako Vám pomôžeme ?

V informačnom centre EUROPE DIRECT Senica vám osobne pomôžeme získať potrebné informácie a odpovede na otázky týkajúce sa Európskej únie zamerané na nasledovné oblasti:

Práca – Podmienky zamestnania sa v EÚ, Pracovné povolenie, víza, Európske služby zamestnanosti, Ako získať prácu, Databázy ponúk, kontakty, Doklady k práci, Europass – doklad budúcnosti občana EÚ, Pracovné pohovory, Znalosť jazyka, Zamestnanie cez internet, Ochrana osobných údajov, Pracovné agentúry, Zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácia, Práca v inštitúciách EÚ, Sociálne výhody, Odvody a dane, Životné náklady, Uznávanie diplomov a kvalifikácie.

Štúdium – Ako študovať v EÚ, Jazyková skúška, Povolenie na pobyt, Školné v EÚ, Vzdelávacie programy EÚ, Uznávanie diplomov, Štipendiá, Poistenie študentov, Informácie o štúdiách.

Cestovanie – Komunikácia v EÚ, Kontroly na hraniciach, Nové cestovné doklady, Riadenie vozidla, Pokuty, Valuty bez obmedzenia, Deví-zový limit, Zdravotné poistenie, Ochrana zájazdov, Zdravotne postihnuté osoby, Cudzinci v SR, Kde potrebujeme víza, Konzulárna pomoc, Zľavy pre mladých, Nehody v zahraničí, Pomoc na cestách, Asistenčné služby, Schengenská dohoda.

Nakupovanie – Ochrana spotrebiteľa, Nákup a bezpečnosť výrobkov, Geneticky upravené potraviny, Vyššia spotrebná daň, Nakupovanie nových áut, Dovoz ojazdených áut, Kúpa neh-nuteľností, Potvrdenie o zhode, Nedeľné nakupovanie, Freeshopy, Elektronický obchod, Poštové zásielky.

Podnikanie – Ako začať podnikať v EÚ, Obmedzenie podnikania, DPH pri podnikaní, DPH pri poskytovaní služieb, Daňové úľavy, Dôležité formuláre, Štrukturálne fondy, Starobný a invalidný dôchodok v cudzine, Pôžičky pre malé a stredné podniky, Národná agentúra.

Pobyt v EÚ – Povolenie na pobyt, Právo na pobyt, Kde pas, kde aj víza, Spoločná identifikačná karta, Právo voliť a byť volený, Daňové a odvodové povinnosti, Eurokarta poistenca, Registrácia auta, Uznávanie súdnych rozhodnutí.

 

Informačné centrum

 1. V informačnom centre EUROPE DIRECT Senica máte možnosť sa dostať k aktualitám z EÚ, k Encyklopédii informácií o Európskej únii, k Euroústave a k informácii o členstve Slovenska v Európskej únii, ktoré sa dotýkajú inštitúcií, legislatívy, politiky, programov, systémov a možností financovania Európskej únie i prebiehajúcich aktivít Európskeho spoločenstva.
   
 2. Okrem všeobecných informačných služieb vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach a súťažiach, ktoré centrum pre vás pripravuje. Sledovaním miestnej a regionálnej tlače a televízie a webstránky sa dozviete o organizovaní informačných dní, podujatí, súťaží, seminárov, ankiet a pre školskú mládež pravidelne prebieha cyklus podujatí pod názvom „Brána informácii otvorená“.
   
 3.  V informačnom centre EUROPE DIRECT Senica sú pre vás k dispozícií bezplatné tlačené materiály a brožúry vydávané európskymi inštitúciami a Úradom vlády SR.
   
 4. Od nás môžete telefonicky, prostredníctvom internetu alebo emailom kontaktovať medzinárodnú službu EUROPE DIRECT, ktorá je dostupná aj v slovenskom jazyku.
   
 5. Informácie týkajúce sa Európskej únie si môžete u nás vyhľadávať aj osobne a to   prostredníctvom internetu, k dispozícii je Vám množstvo oficiálnych webových lokalít a bezplatných databáz, vrátane audiovizuálnej knižnice a serveru Európa.
   
 6. V prípade Vášho záujmu môžete u nás svoje otázky, námety a názory adresovať priamo inštitúciám Európskej únie.
   
 7. Navštívte naše Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica osobne, alebo nás kontaktujte pomocou telefónnej linky, či emailu.