Mladý Európan 2022 – vyhlásenie súťaže (regionálne kolo)

Zastúpenie Európskej komisie a 12 centier Europe Direct vyhlasujú 17. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. a /alebo 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Uzávierka prijímania prihlášok je 8. apríla 2022.

Tento rok bude prihlasovanie škôl prebiehať pomocou dotazníka na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MeSenica22

Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je Úrad vlády SR.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2022, konkrétne Francúzsko a Česká republika. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022.

Projekt je potrebné poslať mailom na europedirect@senica.sk do 14. apríla 2022.

Štatút a súťažný poriadok súťaže ME 2022

Dodatok k súťaži ME 2022 – elektronická podoba súťaže