Mladý Európan 2021 – regionálne kolo

Poznáme nového víťaza nášho regionálneho kola súťaže Mladý Európan 😉
Prvý krát v histórii vedomostnej súťaže Mladý Európan sa muselo naše regionálne kolo uskutočniť online formou.
Študenti stredných odborných škôl a gymnázií si tak zmerali svoje vedomosti v netradičnej online podobe pričom sme sa snažili čo najviac zachovať podobu súťaže. Súťažilo sa v troch kategóriách. Prvou bol vedomostný test, druhou kategóriou bola jazykový kvíz, tretou úlohou bol obrázkový kvíz.
Hlavnými oblasťami na ktoré sa súťažiaci museli zamerať boli základné vedomosti Európskej únie jej fungovanie, hlavných predstaviteľov, priority a ciele.
Podmienkou účasti tímov na regionálnom kole súťaže bolo tiež odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku alebo o Slovinsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2021.
Záštitu nad súťažou v roku 2021 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič.
Partnerom súťaže je Úrad vlády SR a súťaž podporila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do nášho regionálneho kola Europe Direct Senica sa spolu prihlásilo 11 škôl. Nakoniec sa víťazným tímom stalo Gymnázium Angley Merici z Trnavy, na druhom mieste sa umiestnila škola Gymnázium Jána Hollého z Trnavy a tretie miesto obsadilo Gymnázium Malacky. Všetkým tímom gratulujeme a veríme, že každý jeden študent si zo súťaže odnáša cenné skúsenosti a nové vedomosti. ☺️