MLADÝ EURÓPAN 2020 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Dnes už, pochopiteľne, existuje veľké množstvo príležitostí, pri ktorých sa môžu mladí ľudia dozvedieť viac o EÚ. Zaujímavou možnosťou je celoslovenská súťaž Mladý Európan, ktorá je určená pre študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. V tejto súťaži si mladí Slováci otestujú svoje európske know-how v rôznych oblastiach – geografickej, historickej, ekonomickej a kultúrnej, no budú sa môcť otestovať aj v aktuálnych otázkach súčasnej politiky alebo vo veciach, s ktorými EÚ pracuje.

Okrem toho, že môžu súťažiaci nadviazať nové priateľstvá a vytvoriť zaujímavé spolupráce,  súťaž ponúka aj zaujímavé a lákavé ceny, víťaza pozve EK na exkurziu do Bruselu, kde bude môcť navštíviť európske inštitúcie a zoznámiť sa s tým, ako EÚ funguje priamo.

Uzávierka prijímania prihlášok je 20. marca 2020.


Tento rok bude prihlasovanie škôl prebiehať pomocou dotazníka na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MESenica

Hneď ako prvý krok kliknite na povoliť Cookies. Vyplňte všetky polia a dajte odoslať. Po odoslaní, sa vám zobrazí poďakovanie za registráciu s dvomi možnosťami Vytlačiť alebo Získať pdf. Teda registráciu môžete vytlačiť či preposlať pdf na mail. V piatok 20. marca 2020 Vám pošleme zoznam materiálov, z ktorých študenti môžu čerpať vedomosti. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Chorvátsku, alebo o Nemecku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2020. Projekt je potrebné poslať mailom na europedirect@senica.sk do piatka 27. marca 2020.

Aj napriek už stanovenému termínu konania regionálneho kola budeme podrobne monitorovať situáciu ohľadom koronavírusu a podľa potreby konanie regionálneho kola presunieme na neskorší termín, ak by to bolo vzhľadom na situáciu potrebné.

Súťažný poriadok a štatút: Súťažný poriadok Mladý Európan 2020