Mladý Európan 2020

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

POZOR ZMENA

Vzhľadom na situáciu ohľadom šíriaceho sa koronavírusu, sa predlžuje termín poslania prihlášky na 11.09.2020. Regionálne kolo súťaže v Senici sa tak presúva na 16.09.2020.

Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Chorvátsku, alebo o Nemecku. Projekt je potrebné poslať mailom na europedirectsenica@gmail.com do pondelka 14.09. 2020.

Uzávierka prijímania prihlášok je 11. septembra 2020.

Termín konania regionálneho kola súťaže: 16.09. 2020.

Celý štatút súťaže si môžete pozrieť tu.

LINK NA REGISTRÁCIU DO SÚŤAŽE : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MESenica

Tešíme sa na Vašu účasť.