MLADÝ EURÓPAN 2021 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Zastúpenie Európskej komisie a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlasujú tento rok už 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých, tretích a štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Uzávierka prijímania prihlášok je 16. apríl 2021

Tento rok bude prihlasovanie škôl prebiehať pomocou dotazníka na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MESenica21

Hlavnými oblasťami tento rok sú: priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament,Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2021, konkrétne Portugalsko a Slovinsko.

Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ. 

 

Termín regionálneho kola EUROPE DIRECT Senica je 27. apríl 2021

Súťaž bude prebiehať online. Každá škola dostane 3 prístupové kódy pre súťažiacich. S týmto prístupovým kódom sa súťažiaci prihlási a počká na oficiálny štart súťaže. Bližšie informácie o celkovom priebehu súťaže dostanú prihlásené školy v maily po uzatvorení registrácie na súťaž.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku, alebo o Slovinsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2021.

Je potrebné, aby uvedený projekt bol odoslaný organizátorovi príslušného regionálneho kola najneskôr týždeň pred konaním súťaže. Pre regionálneho kolo EUROPE DIRECT Senica je to termín podania projektu do 20. apríla 2021

 

Štatút a súťažný poriadok súťaže ME 2021

Dodatok k súťaži ME 2021