Mladý Európan

V stredu 16. septembra 2020 sa konalo v kultúrnom dome v Senici regionálne kolo vedomostne súťaže Mladý Európan.

Celoslovenskú úroveň tejto súťaže vyhlasuje Zastúpenie európskej komisie v SR a regionálnu úroveň vyhlasujú jednotlivé centrá Europe Direct. Partnerom súťaže v tomto 15. ročníku je Úrad vlády SR.

Organizátorom regionálneho kola v Senici bolo tradične Informačné centrum Europe Direct Senica.

Súťaž sa uskutočnila v troch kolách. Prvé kolo súťaže predstavoval písomný vedomostný test, druhé kolo bola jazyková krížovka a tretie kolo bolo semifinále troch najúspešnejších družstiev. Do posledného tretieho kola sa úspešne prebojovali školy Gymnázium Jána Hollého z Trnavy, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany a Gymnázium L. Novomeského Senica. Tretie kolo pozostával z obrázkového kvízu, ktorý bol zameraný na osobnosti, dominanty a symboly EÚ. Celkový priebeh súťaže bol veľmi vyrovnaný no napokon sa celkovým víťazom súťaže stalo Gymnázium L. Novomeského Senica so súťažiacimi Timeou Otrísalovou, Jánom Sukupom a Líviou Vilkovou.