Nenávistné prejavy na internete – pridávajú sa ďalšie platformy, viac odstránených nezákonných prejavov

V máji 2016 sa spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft zaviazali v Kódexe správania pre boj proti nenávistným prejavom na internete bojovať proti šíreniu nenávistného obsahu v Európe. Dnes sa ku Kódexu pridali aj spoločnosti Instagram a Google+. Mimovládne organizácie a verejné orgány už v poradí tretíkrát zhodnotili ako zapojené spoločnosti kódex uplatňujú v praxi. Z hodnotenia vyplýva, že IT spoločnosti priemerne odstránili 70% nezákonných nenávistných prejavov, ktoré im boli oznámené, pričom  v prvom kole monitorovania to bolo 28 % a v druhom kole 59 % takéhoto obsahu.

 

Spoločnosti si plnia aj záväzok odstrániť väčšinu nenávistných prejavov do 24 hodín a to priemerne v prípade viac ako 81 % oznámení. Toto číslo sa oproti prvému kolu monitorovania zdvojnásobilo; v predchádzajúcom kole monitorovaní bolo do 24 hodín vyhodnotených 51 % oznámení.

 

Čo sa dá ešte zlepšiť?

  • používatelia stále nedostávajú spätnú väzbu
  • podnecovania nenávisti, či už na internete alebo offline by sa malo nahlasovať orgánom činným v trestnom konaní – Kódex správania dopĺňa právne predpisy na boj proti rasizmu a xenofóbii, v ktorých sa stanovuje, že páchatelia trestných činov, musia byť účinne stíhaní. Komisia ponúka sieť na spoluprácu a výmenu osvedčených postupov, ako aj cielenú finančnú a prevádzkovú podporu. Približne dve tretiny členských štátov už majú národné kontaktné miesto zodpovedné za problematiku nenávistných prejavov na internete. Na jar 2018 sa plánuje osobitný dialóg medzi príslušnými orgánmi členských štátov a IT spoločnosťami.

Európska komisia bude v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti naďalej pravidelne monitorovať, ako zúčastnené IT spoločnosti uvedený kódex  plnia a podľa potreby zváži  dodatočné opatrenia, ak zistí zastavenie alebo spomalenie tohto úsilia.

 

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku