Nové pravidlá v oblasti DPH – viac voľnosti a menej byrokracie

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH, čo im umožní vytvoriť priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. Prispejú k vzniku jednotného európskeho priestoru v oblasti DPH, ale aj  k odstraňovaniu podvodov s DPH v Únii, ktoré predstavujú straty  až 50 miliárd eur.

 

Čo navrhujeme:

  • Okrem štandardnej sadzby DPH vo výške 15 % budú môcť odteraz členské štáty:
  • zaviesť dve rozdielne sadzby v rozmedzí od 5 – 15 %,
  • zaviesť jednu sadzbu v rozmedzí od 0 – 5 %,
  • zaviesť 0 % sadzbu na tovar oslobodený od DPH (tzv. nulová sadzba).
  • nový zoznamov výrobkov (napr. zbraní, alkoholických nápojov, hazardných hier a tabaku), na ktoré sa bude musieť vždy uplatniť štandardná 15 % alebo vyššia sadzba dane
  • vážený priemer sadzby DPH najmenej 12 % , aby sa chránili príjmy do štátnej pokladnice
  • všetok tovar v súčasnosti podliehajúci iným sadzbám, ako je štandardná sadzba DPH, im bude môcť podliehať aj naďalej
  • zavedie sa maximálna výška príjmu (2 milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia (napr. zjednodušenú registráciu DPH, zjednodušené povinnosti fakturácie a vedenia záznamov), bez ohľadu na to, či sú oslobodené od DPH

 

  • umožní sa členským štátom zbaviť malé firmy oslobodené od DPH aj od povinností spojených s DPH súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom a daňovými priznaniami

 

  • zavedie sa limit 100 000 eur pre obrat, ktorý umožní využívať oslobodenie od DPH podnikom pôsobiacim vo viac ako jednom členskom štáte.

Dnešné legislatívne návrhy budú konzultované s  Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a budú predložené na schválenie Európskemu parlamentu a  Rade EÚ (členkým štátom).

 

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku