O prácu v Európskom orgáne práce je veľký záujem

Európsky orgán práce, ktorý bude sídliť v Bratislave, od júla hľadá zamestnancov. Do konkurzu na prvých šesť pozícií, sa spolu prihlásilo 2 421 uchádzačov, z toho 60 percent tvoria ženy.

Keď sa Slovensko v roku 2017 uchádzalo o sídlo prestížnej Európskej liekovej agentúry (EMA), skupina jej zamestnancov sa odmietala sťahovať za prácou do slovenského hlavného mesta.

Aj to mohlo prispieť k tomu, že Slovensko vtedy v súboji o prvú európsku agentúru na svojom území neuspelo. Vydaril sa až druhý pokus v júni tohto roku, kedy Bratislava získala sídlo Európskeho orgánu práce (European Labour Authority, ELA).

Novovznikajúci úrad teraz naberá prvých zamestnancov. Z doposiaľ zverejnených informácií k výberovému konaniu vyplýva, že o prácu v agentúre so sídlom na Landerereovej ulici 12 je veľký záujem. Do konkurzu na prvých šesť pozícií, ktoré úrad vypísal na začiatku júla, sa spolu prihlásilo 2 421 uchádzačov.

O pridelení sídla slovenskej metropole rozhodli ministri zodpovední za sociálnu agendu na Rade EÚ (EPSCO) 13. júna. Slovensko získalo väčšinu – 15 z 28 hlasov – už v prvom kole hlasovania. O sídlo sa uchádzali ďalšie tri krajiny – Bulharsko, Cyprus a Lotyšsko.

Hlavnou náplňou práce novej agentúry bude dohľad nad správnym uplatňovaním európskeho pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v cezhraničných situáciách. Občanom a firmám tiež poskytne informácie o ich právach a povinnostiach pri mobilite a bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

 

Článok uverejnil a jeho pokračovanie nájdete na portály euroactiv.sk