Oslavovali sme Deň Zeme

Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme – tento dôležitý dátum s cieľom upozorniť na potrebu ochrany životného prostredia a našej Zeme. 🌿🌳🍃
Motto pre tento rok je Obnovme našu Zem. 🏔
Mnohé mestá a organizácie pripravujú rozličné ekologicky motivované podujatia a výzvy.👉
Naše Informačné centrum Europe Direct Senica sa napríklad zúčastnilo výsadby nových stromov. 🌳🌳🌳
Spolu sa vďaka projektu Zelené oázy, Mesto Senica, organizácii Senica 2.0, dobrovoľníkom a všetkým subjektom, ktorí boli do projektu zapojení podarilo vysadiť 17 stromov, 80 kríkov a osadiť taktiež vtáčie búdky. 😉🐦
Dôležitú iniciatívu v oblasti ochrany životného prostredia vyvíja taktiež Európska komisia🇪🇺, ktorá v súčasnosti realizuje jeden z najväčších a najambicióznejších cieľov v oblasti životného prostredia a to je Európska zelená dohoda (#EUGreenDeal). 🌿
„Náklady na tranformáciu budú vysoké, ale nečinnosť nás bude stáť omnoho viac“, vyjadrila sa k tejto téme Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie.
Viac informácií nájdete taktiež na stránke – https://ec.europa.eu/…/prioritie…/european-green-deal_sk
A ak by ste sa chceli v téme ekológie a životného prostredia otestovať môžete využiť novú online platformu https://hra.ekokviz.eu/. Tá bude spustená až do 21.5.2021. ⏰
Počas celého mesiaca sa tak budete mať možnosť naučiť zábavnou formou veľa zaujímavých poznatkov z oblasti ekológie a zároveň hrať o repasovaný notebook v hodnote 500 EUR. 😉