Poď s nami na Erasmus+

Chceš robiť dobrovoľníka v zahraničí, ale ešte stále nevieš ako sa dostať na Európsku dobrovoľnícku službu? Či chceš zlepšiť svoje schopnosti a rozvinúť svoju osobnosť? Tak príď v piatok 26. mája 2017 do Domu kultúry v Senici, kde od 9:00 bude prebiehať podujatie Invest EU – Erasmus+ spojené so seminármi o možnostiach pre mladých. Pozvanie prijali organizácie Iuventa, Mladiinfo, Dofe, Inex a Future generation, ktoré si na svojich stanovištiach pripravia pútavé prezentácie, či zábavné aktivity. Po nich následuje diskusia s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pánom Dušanom Chrenekom. Dozvieš sa, aké prínosy má EÚ pre Slovensko alebo čo spôsobí vystúpenie Veľkej Británie. Využijeme aplikáciu sli.do, takže už nemusíš dvíhať ruku, ak budeš chcieť poznať odpoveď na svoju otázku.

Program:

9:00 – 10:20     Semináre o možnostiach pre mladých (Erasmus+, Európska dobrovoľnícka služba, rozvoj svojich schopností, neformálne vzdelávanie) – tieto stanovištia sa po 10:20 presunú na námestie, kde budú pokračovať ich aktivity

10:30 – 12:00   Diskusia o Budúcnosti EÚ – Dušan Chrenek (vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)
 

Program na námestí:

10:00 – 16:00    Informačný stánok Zastúpenia EK na Slovensku – súťaže, kvízy a kopec užitočných informácií

12:00 – 15:00    EU Hunt – Regionálna školská súťaž zameraná na poznávanie svojho mesta a projektov financovaných z európskych fondov, ktoré zlepšujú život v regióne. Úlohou tímu je zdokumentovanie 6 zmien financovaných z fondov EÚ a odpovedanie na súťažné otázky v čo najkratšom čase. Tímy môžu byť max. 8-členné. Súťaž je určená pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ alebo študentov stredných škôl   (hlavná cena: externé harddisky)

 

eu-invest-2