Politika súdržnosti 2014 – 2020

Politika súdržnosti je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ, ktorá má významný vplyv v mnohých oblastiach a je základom solidarity Európskej únie.
Zameriava sa na všetky regióny a mestá v Európskej únii s cieľom podporovať tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života občanov.
Špeciálnu infografiku politiky súdržnosti, si môžete pozrieť na námestí mesta Senica do 22. augusta 2019.

Viac informácií o novej politike súdržnosti si môžete prečítať tu:https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/2021_2027/