Reforma agropolitiky Únie a životné prostredie: Návrh Komisie je krokom späť, tvrdia odborníci

Eurokomisia navrhuje zvýšiť podiel priamych platieb v rozpočte budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Priame podpory podľa výmery pôdy sú však podľa odborníkov neúčinné a škodlivé pre životné prostredie. Skepticky sa pozerajú aj na nové ekologické režimy.

Vedci z Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) nedávno zverejnili správu, v ktorej svetu pripomínajú, ako ku klimatickým zmenám prispieva ľudské zaobchádzanie s pôdou. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a ďalšie využívanie pôdy je zdrojom 23 percent emisií skleníkových plynov. A ak ľudia nezmenia svoj prístup ku krajine, číslo bude narastať.

Odpoveď na túto výzvu musí čo najrýchlejšie nájsť aj Európska únia. Už v roku 2021 začína nové rozpočtové obdobie a s ním aj nový sedemročný cyklus Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Európska komisia svoju predstavu o reforme agrodotácií zverejnila už minulý rok, pričom sľubuje, že bude postavená na „zelenších základoch“ ako doposiaľ. Tím vedcov v novej analýze pre časopis Science ale tvrdí, že navrhované zmeny s najväčšou pravdepodobnosťou nezlepšia ochranu životného prostredia. V porovnaní s dnešnou agropolitikou EÚ sa podľa nich dokonca dá hovoriť o „kroku späť“.

 

Článok uverejnil a jeho pokračovanie nájdete na portály euroactiv.sk