Fotosúťaž „Rozmanitosť v Európe“

Absolvoval si Erasmus+? Alebo máš zaujímavú fotku z dovolenky? Informačné centrum Europe Direct Senica vyhlasuje fotosúťaž „Rozmanitosť v Európe“, pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus!

Ide o program, ktorý patrí k najúspešnejším aktivitám EÚ. V priebehu rokov 2014 až 2020 ponúka Erasmus+ príležitosti na mobilitu zo všetkých a do všetkých členských štátov EÚ, aj za ich hranice.  Tridsať rokov mobility v rámci programu Erasmus (dnes Erasmus+) umožnilo tisíckam mladých ľudí vycestovať do inej európskej krajiny na účely štúdia, odbornej prípravy alebo dobrovoľníctva. Dnes môžu Európania voľne prekračovať hranice a zisťovať viac o postojoch tých ostatných, vymieňať si skúsenosti a nápady, zdieľať hodnoty a začínať spoločné projekty. A v tom je aj podstata našej rozmanitosti v Európe, ktorá je aj hlavnou témou fotosúťaže pre rok 2017. Naše rozdielne kultúry, krajiny kde žijeme, zvyky, tradície a rozdielne jazyky, ktoré používame.

Uzávierka súťaže je do 31. 10. 2017!

Súťažné práce posielajte /príp. doručte osobne/ na adresu Informačného centra Europe Direct Senica:

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT SENICA
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica

Propozície k fotosúťaži

Prihláška

 

 

fotosutaz-rozmanitost-v-europe