Senica kričala POMEEE!

Po 15-tich rokoch sa vrátil do Senice športový deň Challenge Day s podtitulom POME, Senica! Piatok 13. júna si tak všetci športovci aj nešportovci mohli prísť vyskúšať rôzne športy do parku pred DAV. Svoje stanovištia si tu rozložili športy: futbal, hokej, frisbee, americký futbal, rugby, petanque, skateboard a bmx, jumping, zumba, stolný hokej, ping-pong, bedminton, beachvolleyball, parkour, karate. Doobeda zaujali všetky športy hlavne deti. Tí chodili od stanovišťa k stanovišťu a súťažili. Všetky zúčastnené kluby boli záujmom detí prekvapené, a niekedy pri ich stanovišti stála rada detí, ktoré sa nevedeli dočkať, kým si budú môcť onen šport vyskúšať. Doobeda sa zapojili okolo 1200 žiakov základných škôl. Poobede očakávaný nápor športovcov neprišiel, tak sa celkové číslo účasti zaokrúhlilo na 1500 registrovaných súťažiacich. Nevadí. Deti si zašportovali, spoznali nové športy a vysmiate sa vracali domov.

Okrem športov pred DAVom sa súťažilo aj v turnajoch vo futbale, volejbale, florbale, tenise a vybíjanej. Doobeda žiaci štyroch základných škôl súťažili medzi sebou o putovné poháre z týchto turnajov. Vo futbale vyhral prvý stupeň 3. ZŠ a na druhom stupni zase 4. ZŠ. Vo vybíjanej dominoval celok zo 4. ZŠ. Tá istá škola zvíťazila aj vo florbale. Vo volejbale získali prvé miesto žiaci z 1. ZŠ. V tenise vybojovala pohár Slávka Mihálová na prvom stupni a druhom stupni Ema Bolebruchová. Turnaje pokračovali aj poobede pre širokú verejnosť. Futbal ovládol celok Enodis, volejbal Tigři, florbal Dampo Raptors, a v tenise prvé miesto vybojoval Ivan Spiššák.
Všetkým zúčastneným športovcom, športovým klubom a hlavne všetkým dobrovoľníkom patrí veľké ďakujem. Bez nich by sa táto vydarená akcia nemohla uskutočniť. Ďakujem patrí aj sponzorom, Mestu Senica, FIt-Pit, GHStudio, RSMS, Kauflandu, Jendote a veľa ďalším.