Senický týždeň dobrovoľníctva je úspešne za nami

Jubilejný 10. ročník Senického týždňa dobrovoľníctva je úspešne za nami.

Všetko sa začalo pred desiatimi rokmi. Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva. Informačné centrum Europe Direct Senica sa preto rozhodlo usporiadať podujatie, ktoré by zapojilo, čo najviac dobrovoľníkov. Stali sa nimi študenti, mladí ľudia, ktorí neváhali vo svojom voľnom čase urobiť niečo pre druhých. Počas jedného týždňa bolo zrealizovaných 15 aktivít a zapojilo sa bezmála 150 dobrovoľníkov. Obsluhovali dôchodcov v domove dôchodcov, čistili hroby významných osobností mesta, upratovali park, venčili psíkov, zveľaďovali mlyn či maľovali ploty. To bol prvý Senický týždeň dobrovoľníctva. Ale tam to neskončilo. Z tohto týždňa sa stalo tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy v tretí septembrový týždeň.

Ročníky pribúdali a dobrovoľníci sa menili. Počas desiatich rokov sa ich odhadom mohlo zapojiť okolo 700. Do tohto týždňa sa zapájajú okrem hlavných organizátorov Europe Direct Senica a Mesta Senica aj základné a stredné školy v meste a organizácie ako Študentský parlament mesta Senica, Domka Senica, CVČ a aj najmladšia organizácia oz. Senica 2.0.

Keďže pandémia koronavírusu ovplyvňuje nás všetkých a všetky oblasti nášho života nevyhlo sa tomu ani podujatie Senický týždeň dobrovoľníctva. Najzraniteľnejšou skupinou tohto ochorenia sú nepochybne starší ľudia. Preto sa organizátori tento rok rozhodli, že dobrovoľníci nebudú dochádzať do blízkeho styku s klientmi zariadenia pre seniorov, ale aj napriek tomu pre nich pripravili dobrovoľníci z Domky Senica krátky hudobný program. Opatrenia, ktoré na podujatiach musia byť sťažujú organizáciu, ale aj napriek tomu sa podujatia robiť dajú. Dôkazom toho je aj aktivita Dobrovoľníci deťom. Tradičná aktivita v ktorej dobrovoľníci prichystali 10 stanovísk pre deti sa vrátila na svoje pôvodné miesto kde začína na ihrisko Luxor. Zopakovali sa aj dve aktivity z roku 2011 a to čistenie hrobov významných osobností mesta a venčenie psíkov z útulku. A samozrejme organizátori mysleli aj na našu prírodu a vyzbierali 19 veľkých mechov odpadkov, našli 2 chladničky, 3 stoličky a jedno plastové okno. Následne sa tento odpad vďaka Technickým službám odvezol na určené miesto.

Do tohto ročníka sa zapojilo okolo 70 dobrovoľníkov. Najmladšími boli žiaci 8. C z 3. ZŠ Sadová, ktorí premaľovali obrázky na dopravnom ihrisku, ktoré využívajú žiaci zo všetkých základných škôl v meste. „Ďakujeme nielen im, ale všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do tohto týždňa dobrovoľníctva. Veríme, že to nebola ich posledná dobrovoľnícka aktivita a uvidíme sa s nimi aj na iných podujatiach, ktoré sa budú v meste organizovať. Bez dobrovoľníkov sa totiž žiadne podujatie nedá uskutočniť. A my v meste máme super dobrovoľníkov a sme za to radi. Ak sa k nám chcete pridať a stať sa dobrovoľníkom stačí napísať na mail dobrovolnik@senica.sk.“ vyjadril sa Marek Štítny z Europe Direct Senica.