Skalické dni

Naše Informačné centrum Europe Direct Senica sa zúčastnilo podujatia Skalické dni. Festival v dnešnej podobe predstavuje množstvo tradícií, hudby, tanca, výstav, športových podujatí a zábavy pre všetky vekové kategórie. Za jeho minulosť môžeme považovať oslavy, ktoré sa v meste konali pri príležitosti povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto spolu s veľkým remeselným jarmokom.

Súčasne v meste Skalica prebiehajú aj Dni európskeho kultúrneho dedičstva. DEKD sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Konajú sa každý rok v mesiaci september v štátoch Európy. DEKD 2019 si pripomínajú i v Záhorskom múzeu v Skalici Dňami otvorených dverí 21. a 22. septembra 2019 vždy od 10. hod.