Solidarita EÚ s Ukrajinou

Ukrajina je pre Európsku úniu prioritným partnerom. EÚ podporuje Ukrajinu pri zabezpečovaní stabilnej, prosperujúcej a demokratickej budúcnosti pre jej občanov. Dohoda o pridružení, ktorá zahŕňa aj prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu, je hlavným nástrojom na zblíženie Ukrajiny a EÚ, podporu hlbších politických väzieb a silnejších hospodárskych väzieb a rešpektovanie spoločných hodnôt.

Ukrajina začala od roku 2014 realizovať ambiciózny program reforiem s cieľom urýchliť hospodársky rast a zlepšiť živobytie svojich občanov. EÚ a finančné inštitúcie zmobilizovali počas uvedeného obdobia viac ako 17 miliárd EUR vo forme grantov a úverov na podporu reforiem, pričom poskytovanie týchto prostriedkov je podmienené pokrokom v reformách.

V januári 2022 Komisia navrhla zvýšiť finančnú podporu Ukrajine prostredníctvom nového balíka núdzovej makrofinančnej pomoci vo výške až 1,2 miliardy EUR s cieľom pomôcť Ukrajine čeliť súčasným hospodárskym a geopolitickým výzvam.

Komisia pridelí Ukrajine aj ďalších 120 miliónov EUR, čím výrazne zvýši svoju bilaterálnu pomoc Ukrajine vo forme grantov v tomto roku v porovnaní s pôvodne plánovanou sumou 160 miliónov EUR. Táto podpora posilní úsilie Ukrajiny vynakladané v oblasti budovania štátu a odolnosti.

Okrem toho bude EÚ naďalej investovať do budúcnosti Ukrajiny prostredníctvom hospodárskeho a investičného plánu, ktorého cieľom je v nasledujúcich rokoch zmobilizovať investície vo výške až 6,5 miliardy EUR.

Európska komisia pracuje na všetkých frontoch s cieľom podporiť Ukrajinu prostredníctvom humanitárnej pomoci a pomoci v oblasti civilnej ochrany. Komisia vyčlenila 90 miliónov EUR na programy núdzovej pomoci s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi na Ukrajine a v Moldavsku. Z rozpočtu EÚ poskytneme najmenej 500 miliónov EUR na riešenie humanitárnych dôsledkov tejto tragickej vojny, a to tak v rámci krajiny, ako aj vo vzťahu k utečencom.

Aktuálne informácie o pomoci Európskej únie nájdete na oficiálnej stránke.