Štáty odklonili peniaze určené na internet vo vidieckych oblastiach inde

Slovensko je príklad krajiny, kde sa peniaze na broadband presmerovali do iných oblastí, vysvetľuje v rozhovore šéf EÚ projektu na podporu zavádzania širokopásmového internetu v členských krajinách JAN DRÖGE.

Európska komisia založila v januári malý, neveľmi známy úrad – Broadband Competence Offices Support Facility (BCO-SF)- ktorý by mal národným vládam a regiónom pomôcť využívať peniaze na budovanie širokopásmových internetových sietí. Jeho úlohou je pomôcť národným štátom splniť cieľ EÚ, podľa ktorého má byť do roku 2020 širokopásmové pokrytie s rýchlosťou aspoň 30 megabitov za sekundu po celej Európe.

 

Článok uverejnil a jeho pokračovanie nájdete na portály euroactiv.sk