Vernisáž výstavy Euroobčan

Dňa 4. decembra 2019 usporiadalo naše Informačné centrum Europe Direct Senica vernisáž k fotosúťaži Euroobčan. Bol to v poradí už  11. ročník, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Súčasťou Európskej únie sa Slovensko stalo v roku 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami, čo je doposiaľ najväčšie rozšírenie EÚ. Náš vstup odsúhlasilo vtedy 92,5 % občanov Slovenskej republiky.

Do súťaže sa zapojilo 20 fotografov spolu so 80 fotografiami a porota udelila 4 ocenenia: 1. miesto – Michal Krištof, 2. miesto – Tomáš Bilka, 2. miesto – Martin Babarík, 3. miesto – Andrej Perička a 3 čestné uznania získali – Suzanna Včelková, Tomáš Jurovatý a Ľubica Krištofová.

Výstava je umiestnená na Mestskom úrade v Senici v priestoroch Informačného centra Europe Direct Senica a bude trvať do 31. januára 2020.