Vianočná výmena

Vianoce patria nepochybne medzi najkrajšie sviatky roka a sú taktiež unikátne z hľadiska tradícií, ktoré sa však po celej Európe rozdielne. Vplyvom geografie, histórie a rôznych kultúr sa vytvorili jedinečné vianočné zvyky v rôznych regiónoch po celom svete.

Europe Direct Senica sa pravidelne zapája do krásneho projektu Vianočnej výmeny po Európe. Cieľom projektu je tvorba vianočných ozdôb….. vytvoriť vianočné ozdoby, ktoré potom posielajú do iných krajín Európy. Deti sa prostrednítvom projektu učia viac o iných krajinách, zvykoch, tradíciách, ale vďaka projktu tiež môžu vzniknúť nové prepojenia medzi školami. Deti si tiež môžu prekladať listy od ostatných detí zo zahraničia, ktoré im poslali vianočnú poštu, vianočné recepty a pesničky. Tešíme sa, že už po niekoľký krát sa s nami do tohto projektu zapojila taktiež základná škola zo Smrdák a šikovné deti vytvorili nádherné vianočné ozdoby.

Do projektu sa zapojilo viac ako 300 škôl z celej Európy a cez 30 Informačných centier Europe Direct.