Výzva stážového programu v regiónoch je otvorená.

Poďte na medzinárodné odborné podujatia!

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu Národného podnikateľského centra v regiónoch – medzinárodné odborné podujatia je otvorená.

 

Viac informácií tu.