Youth citizen dialogue, Sibiu, Romania

Prihlásila som sa na tento projekt, pretože mi nie je jedno čo sa deje nielen v našej krajine ale aj v Európskej únií. Na tento projekt sa prihlásilo vyše 700 ľudí. No vybrať mohli len 300 a ja som bola jednou z tých šťastných. Po výbere nám poslali všetky potrebné informácie a študijné materiály, čo sa tam bude odohrávať a s kým sa vlastne stretneme. Ešte deň pred odletom som bola v menších obavách, že kam to vlastne idem a čo tam budem robiť sama. No na šťastie som sa s jedným Slovákom skontaktovala a na letisku sme sa stretli aj s ďalšími. Zo Slovenska bolo 6 účastníkov. Celý program tohto projektu bol veľmi hustý. Po prílete nás prišli vyzdvihnúť organizátori a išli sme na ubytovanie a večer sme mali slávnostné otvorenie. Ďalší deň sme už od rána mali rôzne workshopy a rozhovory s európskymi komisármi. Workshopy boli na rôzne témy a problematiky čo sa týkajú európskej únie. Pracovali sme v malých skupinách, kde sme danú problematiku riešili a potom prezentovali vedúcim workshopu naše návrhy. Po workshope sme mali také „minivoľby“, kde sme si mohli zvoliť najlepší návrh riešenia, ktorý sa potom prezentoval európskemu komisárovi/ke. Večer sme mali citizen dialogue s prezidentom Rumunska, Klausom Iohannisom a predsedom Európskej komisie Jean-Claude Juncker, kde sme sa mohli prihlásiť a položiť akúkoľvek otázku.

Čo mi priniesol tento projekt?

V prvom rade krásny zážitok. Spoznala som veľa nových ľudí, naozaj s celej Európy. Znovu som si troška oprášila moju angličtinu, čo nie je vôbec na škodu. Stretla som sa s rôznymi názormi na EÚ. A tiež som si uvedomila ako dôležité je voliť, pretože to je iba naša voľba, my si volíme toho kto bude za nás rozhodovať o našej budúcnosti.

Čo som sa dozvedela a čo odporúčam 😊

Dozvedela som sa tu veľa o projekte Erasmus+, ktorý dáva možnosť mladým cestovať, spoznávať novú kultúru, študovať,… Potom o ďalších rozvojových projektov či už pre dobrovoľníkov, lídrov,… Riešili sme na workshopoch o nevzdelanosti ľudí o EÚ, ktorá je aj príčinou u nás na Slovensku nízkeho percenta účasti voličov. A moje odporúčanie je ohľadom rôznych projektov, aby ste sa nebáli prihlásiť, zo strachu z neznalosti jazyka. Nič nemôžete stratiť, naopak len získať. Čo sa týka nevzdelanosti o EÚ, by som chcela dať ľuďom do povedomia Informačné centrum Europe Direct Senica, kde sa môžete informovať o všetkom čo potrebujete, či už cestovanie v EÚ, rôzne európske projekty, stáže, výmenné pobyty, mládežnícke výmeny, dobrovoľníctvo, ale aj základné informácie o EÚ.

 

Aneta Šedivá