Získajte cenu za občiansku solidaritu

🏆Získajte cenu za občiansku solidaritu venovanú boju proti koronavírusu!

Poznáte iniciatívu (jednotlivcov, organizácií občianskej spoločnosti a súkromných spoločností), ktoré významne prispeli na 🇸🇰Slovensku k riešeniu núdzovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia 🦠COVID-19 a jej vážnych a rôznorodých následkov?🤔 Navrhnite ich na cenu za občiansku solidaritu, kde môžu vyhrať odmenu v hodnote 10 000 💶eur.

Iniciatívy navrhované na cenu sa môžu týkať širokého okruhu tém, ako sú:
✔️činnosti spojené so zdravím, zdravotníckym vybavením, zdravotníckymi pomôckami, asistenciou a starostlivosťou,
✔️dočasné iniciatívy zamerané na zmiernenie okamžitých následkov krízy spôsobenej koronavírusom a na splnenie naliehavých potrieb cieľových skupín,
✔️osobitné opatrenia na pomoc najodkázanejším, najviac znevýhodneným alebo najzraniteľnejším osobám alebo skupinám (vrátane utečencov), na ich ochranu pred samotným ochorením a zmiernenie vplyvu krízy,
✔️iniciatívy spojené so situáciou konkrétnych cieľových skupín počas karanténnych opatrení,
✔️iniciatívy zamerané na riešenie následkov zdravotnej krízy v oblasti hospodárstva a zamestnanosti,
✔️iniciatívy na podporu oživenia európskeho hospodárstva alebo konkrétnych sektorov po pandémii,
✔️iniciatívy zamerané na zvýšenie reakčnej kapacity v prípade porovnateľnej krízy v budúcnosti.
Tento zoznam nie je však úplný. 🙂

⏰Termín na predloženie prihlášok je 30. septembra 2020.

Viac info nájdete tu ➡️ bit.ly/CZOS_2020

#StrongerTogether #UnitedAgainstCoronavirus #Coronavirus