Mladý Európan 2023 – VYHLÁSENIE SÚŤAŽE (REGIONÁLNE KOLO)

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a 12 centier Europe Direct vyhlasujú 18. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. a /alebo 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Uzávierka prijímania prihlášok je 6. apríla 2023

Tento rok bude prihlasovanie škôl prebiehať pomocou dotazníka na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MESenica23

Záštitu nad súťažou v roku 2023 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je Úrad vlády SR.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity.
Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko.
V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.
Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.

Projekt je potrebné poslať mailom na europedirect@senica.sk 10. apríla 2023

Štatút a súťažný poriadok súťaže ME 2023

Mladý Európan 2023 – plagát